Son-of-God-Happy-Jesus

TREĆA ADVENTSKA NEDJELJA – „B“

Iz 61, 1-2a.10-11; 1Sol 5, 16-24; Iv 1, 6-8.19-28.
Uvijek se radujte!

Današnja nedjelja nosi naslov „Gaudete“, što znači „radujte se“. Poziva nas na radost, kao što je sv. Pavao pozvao vjernike u Solunu kojima piše svoju Prvu poslanicu, kaja je i najstariji spis Novoga Zavjeta, nastala 51. godine. Gledajući i druga čitanja poziv na radost stoji zbog toga što je Mesija već tu, „među vama stoji“, kako veli u evanđelju Ivan Krstitelj, a on će učiniti da „iznikne pravda i hvala pred svim narodima“, kako veli prorok Izaija u prvom čitanju, te će „iscijeliti srca slomljena“.

No, gdje je ključ radosti po sv. Pavlu za Solunjane, a onda i za nas? Nalazim ga u riječima: Duha ne trnite. Sve provjeravajte. Dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! Dakle, imat ćemo pravu radost, ne ako se smo smješimo, nego ako izbjegavamo zlo, a umnažamo dobro. Štoviše, ako pobjeđujemo zlo u sebi i otvaramo prostor djelovanju Duha Svetoga koji će nas onda ispuniti svojim mirom. Sv. Ignacije Lojoski je to nazvao Razlikovanje duhova. Po njemu u svakom čovjeku postoje nutarnji pokreti duha, zli nas vode u grijeh, a dobri u mir i radost. On daje i neka pravila za njihovo razlikovanje, koja se nalaze u knjižici Duhovne vježbe od br. 313 do 336, a ja ću ovom prilikom navesti samo neke:

Osobama koje gomilaju smrtni grijeh na smrtni grijeh običava neprijatelj (Zao duh, Sotona) redovito iznositi prividne naslade, zavodeći ih na maštanje o sjetilnim ugodnostima i o nasladama da ih tako što više održi u njihovim manama i grijesima i da ih njima još više optereti. Dobar pak duh služi se kod takvih protivnim načinom: on ih bode i grize unutarnjim glasom savjesti.

Kod ljudi koji odlučno napreduju u čišćenju duše od grijeha, a u službi Boga, našega Gospodina, idu od dobra na bolje, događa se protivno od onoga o čem se govori u prvom pravilu. U tom slučaju vlastito je, naime, zlu duhu da grize, da žalosti i da stavlja zapreke duši, uznemirujući je lažnim razlozima da ne ide dalje. Dobrom pak duhu vlastito je da bodri i jača, da tješi i da do suza gane, da nadahnjuje i miri, olakšavajući sve i uklanjajući sve zapreke kako bi napredovali u dobru.

Isto se tako on (Neprijatelj, Sotona) vlada poput lažnog ljubavnika kad želi da ostane skrovit i u potaji. Kao što, naime, takav lažan čovjek, koji govori sa zlom namjerom da bi zaveo kćer dobra oca ili ženu dobra muža, traži da se nikome ne kazuju njegove riječi i nagovaranja, pa se, naprotiv, vrlo ljuti kad kćerka oda ocu ili žena mužu njegove laskave riječi i opaku nakanu, jer odmah lako razabire da neće uspjeti u započetom pothvatu, isto tako i neprijatelj ljudske prirode, kad sa svojim lukavštinama i nagovaranjima navali na dušu pravednika, želi i traži da sve ostane tajno. No, kad ona to otkrije ili svom dobrom ispovjedniku ili kojoj drugoj duhovnoj osobi koja dobro poznaje njegove varke i lukavštine, tada ga to vrlo muči jer uviđa da neće uspjeti svojom započetom zloćom budući da su otkrivene njegove očite spletke.

Vlastito je Bogu i njegovim anđelima da svojim djelovanjem donose pravo veselje i duševnu radost, a uklanjaju svaku žalost i zabunu koju izaziva neprijatelj. Ovome je opet vlastito da se bori protiv takve radosti i duhovne utjehe, služeći se prividnim razlozima, cjepidlačarenjem i neprestanim varkama.

Ako želimo biti istinski radosni uvidimo prvo u kojem se stanju nalazimo, a kad to utvrdimo krenimo onim putem kojim nas vodi dobri duh, izbjegavajmo zamke zloga, pogotovo one stvarnosti gdje smo već doživjeli žalost i pad iz kojeg smo se morali dizati. Provjeravajmo kuda nas vode nutarnji porivi, bavimo se svojim duhom, brinimo se za svoju dušu: Onoliko koliko se gledaš u ogledalo vrši ispit savjesti; onoliko koliko stojiš u tuš kabini budi i u ispovjedaonici, onoliko koliko gledaš TV ekran gledaj u svetohranište! Tad ćeš moći i ti reći s Marijom: „Velika mi djela učini Svesilni“ (Lk 1, 49); i također s izraelskim povratnicima: „Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni“ (Ps 126, 3)!

p. Stipo Balatinac, SI