Kategorija: Prigodno štivo


27. rujna 1540. Papa Pavao III. svečano odobrava Družbu Isusovu.Za prvog vrhovnog poglavara prvi drugovi izabiru sv. Ignacija Lojolskog. o. Aleksandar Komulović (1548-1608) Splitski kanonik, jedan od prvih isusovaca podrijetlom iz Splita. Papin izaslanik po istočnoj Europi. U Družbu stupio 1599. Pisac prvog hrvatskog katekizma Nauk karstjanski kratak (1603). Predavao hrvatski (ilirski) jezik na Rimskom  … Pročitaj više