Kako do nas?

Crkva, rezidencija i novicijat Družbe Isusove smješteni su u našoj kući u centru Splita, u gradskom kvartu Manuš, na adresi Manuška poljana 1. U neposrednom susjedstvu nalaze se zgrada Sveučilišta u Splitu i Dječji vrtić „Grigor Vitez“, a oko 50 metara sjevernije je upravna zgrada „Lavčevića“.

Ukoliko do nas stižete autobusom, moguće je koristiti linije gradskog prijevoza br. 1, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 18 i 22. Autobusi tih linija voze do okretišta kod Robne kuće Prima, odakle je naša crkva udaljena oko 100 metara u smjeru istoka.