Kategorija: Cenakul


Svećenički Marijanski pokret vuče svoje podrijetlo od ovog jednostavnog i nutarnjeg nadahnuća što ga je don Stefano Gobbi imao u Fatimi 1972. za vrijeme u molitvi. To je malo sjeme što ga je Gospa posadila u vrtu Crkve. Vrlo se razvilo u veliko stablo, koje je raširilo svoje grane na sve strane svijeta. Pokret nije  … Pročitaj više