Petak 2. tjedna došašća

jesus-open-arms1

PETAK, 2. TJEDNA DOŠAŠĆA

Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19.
Kakva je moja duša?

I danas Isus govori o uspoređivanju. Promatra ljude oko sebe, svijet oko sebe, svoj naraštaj i pita se s kim da ga usporedi. Uspoređuje ga s prijateljima dječaka koji ne reagiraju ni na radost, ni na žalost, kojima je sve svejedno. No, tu nije kraj. Njegov naraštaj je vrlo kritizerski, svugdje nađe negativnosti, zapravo ima zle oči, pa u Ivanu Krstitelju vidi jednu krajnost, a u Isusu drugu.

Probajmo osobno doživjeti ovo evanđelje i pitati se: S kime bi Isus mene usporedio? Ili: S čime bi Isus mene usporedio? I još: Kakav sam ja? Kakva je moja narav, karakter, temperament? I na koncu: Kakva sam ja duša? To je važno pitati se, upoznavati samog sebe i po tome se ravnati. Ne samo zbog znanja, nego i zbog toga da se lakše odupremo napastima zloga duha.

Evo što kaže sv. Ignacije Lojolski u svojim Duhovnim vježbama (Br 349-350): Neprijatelj (Sotona) veoma gleda na to da li je koja duša gruba ili osjetljiva. Ako je osjetljiva, nastoji da je učini još osjetljivijom, sve do krajnjih granica, ne bi li je to lakše zbunio i smeo; ako, na primjer, opazi da neka duša ne pristaje ni na smrtni ni na laki grijeh, pa ni na sam privid promišljenoga grijeha, kad već ne može da je navede da padne u nešto što je prividno grijeh, neprijatelj nastoji da ona bar smatra grijehom nešto što nije grijeh, na primjer koju riječ ili najneznatniju pomisao. Ako je pak duša gruba, neprijatelj će gledati da je učini još grubljom. Na primjer, ako prije nije marila za lake grijehe, nastojat će da ne mari ni za smrtne; ako je pak prije nešto marila za grijehe, neka sada mari manje ili nikako.
Želi li duša da u duhovnom životu napreduje, treba da uvijek postupa protivno od neprijatelja. Na primjer, ako neprijatelj kuša da je učini grubljom, neka nastoji da bude nježnijom. Na isti način, ako neprijatelj nastoji da je učini nježnijom, ne bi li je naveo da pretjera, neka duša gleda da se ustali u sredini ne bi li se potpuno smirila.

Dakle, ako znaš kakva si duša, kakav si ti sam moći ćeš se lakše oduprijeti napastima zloga duha i duhovno napredovati. A ako duhovno napreduješ, bez obzira koliko sporo ili malim koracima, tada vršiš volju Božju, činiš ono što Isus hoće i ostvaruješ se kao osoba i kao vjernik. I tada, ne boj se! Tada te Isus neće kritizirati! Ili s nekim ili s nečim lošim uspoređivati. A to će se, na našu sreću, prenijeti i na onaj svijet prema priči: U jednoj kasidskoj pripovijesti rabi Susja pripovijeda ovo: U budućem svijetu neće me pitati: „Zašto nisi bio Mojsije?“ Pitat ćeme samo: „Zašto nisi bio Susja?“ Neće me pitati: „Zašto nisi dosegao mjeru velikih i snažnih muževa naše vjere?“ Pitat će me samo: „Zašto nisi ispunio mjeru koju ti je Bog osobno namijenio? Zašto nisi bio onaj koji si jedino zapravo trebao biti?“ (Usp. Kratke priče za bogoslužje i katehezu 1, Prišlin, 2002., str. 129.)

p. Stipo Balatinac, SI