Velike Duhovne vježbe novaka prve godine Družbe Isusove

Na blagdan Imena Isusova 3. siječnja 2018., u Domu duhovnih vježbi u Opatiji, meditacijom o Ilijinu pozivu, novaci Družbe Isusove su započeli svoje velike Duhovne vježbe u šutnji. Koordinacijom dnevnih razmatranja i duhovnim razgovorima, p. Stipo Balatinac, magister novaka, usmjeravao je trojicu novaka prve godine kroz iskustvo susreta s Duhom Svetim prema dubljem spoznavanju svoje nutrine i prihvaćanju Božje volje za svoj život.

Duhovne vježbe uspješno su završile 2. veljače 2018. na Svijećnicu – Dan posvećenog života, klanjanjem pred Presvetim i svetom misom u prekrasnoj opatijskoj crkvi Navještenja BDM u kojoj su magister i novaci izrekli svoje hvala za milosti koje su im udijeljene tijekom Duhovnih vježbi.

U interšticijskim danima, novaci su pobliže upoznali uzorni svećenički život bl. Miroslava Bulešića, posjetili neke od znamenitosti u lijepoj Istri i upijali prekrasne prizore prirode koji se daju doživjeti s vidikovaca na Učkoj i Veprincu.

Fotografije sa interšticija: