Velike Duhovne vježbe novaka prve godine Družbe Isusove

5. ožujka 2017. u gradu Opatiji, meditacijom o Ilijinu pozivu, novaci Družbe Isusove započeli su svoje duhovno putovanje koje je trajalo mjesec dana. Uz koordinaciju dnevnih razmatranja p. Stipe Balatinca, magistra novaka, Duh Sveti nadahnjivao je ovaj duhovni podvig i usmjeravao ih prema dubljem upoznavanju osobe Isusa Krista, dubljem spoznavanju svoje nutrine i svoga životnoga opredjeljenja, kako bi svim srcem prihvatili ono na što ih je Bog pozvao. Zagovorom sv. Ignacija Loyole i Stanislava Kostke Duhovne vježbe uspješno su završile 04. travnja 2017. U pjevanje himna Tebe Boga hvalimo, na samom kraju Duhovnih vježbi, magister i novaci izrekli su i svoje hvala za milosti koje su im udijeljene tijekom Duhovnih vježbi. U interšticijskim danima magister i novaci pošli su stopama bl. Miroslava Bulešića i posjetili su neke znamenitosti u Istri.

Fotografije sa interšticija: