VJERONAUK ZA ODRASLE

U srijedu 29.05.2019. organiziramo VJERONAUK ZA ODRASLE.
Predvodi: fra Ivan Macut
Tema: “Na putu s drugima” (odijeljeni kršćani)
Program:
  • 18.00: Krunica
  • 18.30: Sv. Misa i propovijed
  • 19.15: Kratko klanjanje i Euharistijski blagoslov
  • 19.30: Nagovor na temu: “Na putu s drugima” (odijeljeni kršćani).