DAN P. ANTE GABRIĆA SJ

Pozivamo vas na

DAN P. ANTE GABRIĆA SJ

u Rezidenciji Družbe Isusove i Srca Isusova u Splitu,
Manuška poljana 1

u UTORAK, 20. 11. 2018.

SV. MISA U 18.30 I NAGOVOR.

Svjedočanstvo o p. Gabriću daju svećenici iz Indije: vlč. Body Prolay i vlč. Silvester Xavier, na čijim rukama je i umro p. Gabrić.
Dobro došli!