Duhovsko bdijenje

CELPentecost

DUHOVSKO BDIJENJE

 

POČETAK:

U SUBOTU, 23. 05. 2015.

U 19.00!

ZAVRŠETAK:

U 24.00!

U CRKVI PRESVETOG SRCA ISUSOVA

NA MANUŠU

Manuška poljana 1, Split, Tel. 021/329-120

Dobro došli!