OBLAČENJE NOVAKA 2013.

 

 

 

 

U subotu, 12. 10. 2013., na spomendan blaženog Jana Beyzyma DI dvojica kandidata završili su svoju prvu kušnju od dva tjedna, te imali svečani obred oblačenja s kojim su započeli svoj novicijat u Družbi Isusovoj hrvatske provincije u punom smislu riječi. Kandidati s lijeva na slici su Marko Petričević iz župe Bezgrešnog Srca Marijina na Jordanovcu u Zagrebu i Ivan Junušić iz župe Uzvišenja sv. Križa iz Retfale u Osijeku. Sam obred sastojao se od izricanja kandidata da žele stupiti u Družbu Isusovu, zatim blagoslova isusovačkog talara i samog oblačenja, te blagoslova i dodjele redovničkog križa i knjižice Duhovne vježbe sv. Ignacija Lojolskog. Nakon obreda koji je bio u novačkoj auli, novaci i patri uputili su se u procesiji u novačku kapelu sv. Stanislava.Tu je sv. Misu predvodio p. Stipo Balatinac, magister novaka, uz koncelebraciju p. Radojka Karamana, socija magistra i kućnih patara Pere Markovića i Franje Pšeničnjaka. Na sv. Misi su bili i novaci druge godine: Luka Ilić, Petar Klarić i Tomislav Vujeva, a također i naše drage sestre Darija i Vilka. Bio je to uistinu lijep i dirljiv događaj za naše nove novake, a veliki blagoslov za našu provinciju i čitavu Družbu Isusovu.