Habemus Papam Jorge Mario Bergoglio!

Za Papu je izabran kardinal Jorge Mario Bergoglio SJ koji je odabrao ime Franjo (Franciscus)!

U argentinsku provinciju Družbe Isusove stupio je 11. svibnja 1958. Zaređen je 13. prosinca 1969. Bio je magistar novaka, provincijal, rektor sjemeništa u San Miguelu, a nakon toga je djelovao kao ispovjednik i duhovnik u Cordobi (Argentina).

Isusovac Jorge Mario Bergoglio (76), nadbiskup je Buenos Airesa, Argentina. Biskupom postaje 1992., a 1997. imenovan je koadjutorom nadbiskupom Buenos Airesa. Bio je predsjednik Argentinske biskupske konferencije od 2005. do 2011. Imenovan kardinalom 2001. godine. Član je Kongregacije za bogoslužje i sakramente, Kongregacije za kler, Kongregacije za institute posvećenog života i družbe apostolskog života, Papinskog vijeća za obitelj i Papinske komisije za Latinsku Ameriku.