KRIŽNI PUT: DUHOVNI POZIV!

UVODNA MOLITVA:

            Gospodine Isuse Kriste, želimo kroz postaje tvoga križnoga puta i preko tekstova za koje vjerujemo da su Božja riječ razmišljati o duhovnom pozivu i moliti za one koje si ti pozvao da te nasljeduju. Sjedini, Gospodine, svoje patnje sa svime što proživljavaju i biskupi i svećenici, đakoni i redovnici, časne sestre i posvećene osobe u svjetovnim institutima, te svima udijeli milost svjedočenja i ustrajnosti. Posebno po zaslugama ovoga križnog puta podari nam i novih odziva i radosnih radnika u tvojoj žetvi. To molimo tebe koji živiš i kraljuješ, posve vijeke vijekova. Amen.

 

 

 

 

UVODNA MOLITVA:

 

            Gospodine Isuse Kriste, želimo kroz postaje tvoga križnoga puta i preko tekstova za koje vjerujemo da su Božja riječ razmišljati o duhovnom pozivu i moliti za one koje si ti pozvao da te nasljeduju. Sjedini, Gospodine, svoje patnje sa svime što proživljavaju i biskupi i svećenici, đakoni i redovnici, časne sestre i posvećene osobe u svjetovnim institutima, te svima udijeli milost svjedočenja i ustrajnosti. Posebno po zaslugama ovoga križnog puta podari nam i novih odziva i radosnih radnika u tvojoj žetvi. To molimo tebe koji živiš i kraljuješ, posve vijeke vijekova. Amen.

 

 

 

 1. 1.POSTAJA: ISUSA OSUĐUJU NA SMRT – SLANJE POZIVA!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srca naša po Srcu svome!

 

UVOD: Dok razmišljamo kako Isusa osuđuju na smrt, molimo da Gospodin i danas šalje svoj poziv na sve četiri strane svijeta i za sve oblike duhovnog života!

 

SVETOPISAMSKI TEKST: “Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh: “Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Jahvu nad Vojskama!” Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče: “Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.” Tad čuh glas Gospodnji: “Koga da pošaljem? I tko će nam poći?” Ja rekoh: “Evo me, mene pošalji!” (Iz 6, 4-8.)

 

RAZMIŠLJANJE: I ja sam poput proroka Izaije čovjek «nečistih usana», u narodu «nečistih usana» prebivam, a ipak u svakoj Euharistiji blagujem Kralja nad Kraljevima, raspetog Jaganjca. Isus preko svojih skromnih slugu dotiče moja usta i govori mi: «Krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.» Dašak je to slobode; zlo je u meni uništeno. Gospodinova ljubav me, usprkos i današnjoj krizi vrednota, poučava i poziva da se ne bojim osuda, jer me sve osude ovoga svijeta prihvaćene u Njegovu duhu upućuju na neprolaznu vječnost.

 

MOLITVA: Gospodine Isuse Kriste, učvrsti i moj «evo me», pošalji mi žar Duha Svetoga te pozovi mnoge mladiće i djevojke da ti služe u vijeke vijekova. Amen.

Oče naš…

 

 

 1. 2.POSTAJA: ISUS PRIMA NA SE KRIŽ – PRIHVAĆANJE POZIVA!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Gledajmo Isusa kako prima na sebe svoj križ i molimo da isto tako oni koje Bog zove prihvate svoj poziv, makar im on bio težak, ispunjen žrtvom i odricanjem.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: “Tada dozva narod i svoje učenike te ime reče: «Ako, dakle, tko želi ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi! Tko, naime, hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj radi mene i Radosne vijesti, spasite će ga. (Mk 8, 34-35.)

 

RAZMIŠLJANJE: Istovremeno bolno je i radosno odricati se vlastite umišljenosti i egoizma i u Kristovu duhu prihvaćati svoju narav, slabosti i neuspjehe, ljude s kojima živim. Ali tek tada, kada se potpuno predam Gospodinu, da upravlja mojim životom, tek tada istinski i slobodno živim. Surađujem na dobru svoje braće i sestara. Ljubav sama nastanjuje se u mom srcu. Postajem dio Božanskog Srca.

 

MOLITVA: Isuse Kriste, podari mi razumijevanje da prihvatiti poziv znači prihvatiti križ te da  se tek s vlastitim križem može ići za tobom, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen.

Zdravo Marijo…

 

 

 1. 3.POSTAJA: ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM – POSLUŠNOST!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Isus pada pod teretom križa. I duhovne osobe padaju u onome što su odlučile, obećale ili zavjetovale. Molimo za njihovu veću poslušnost i Božjoj volji i odredbama nadređenih.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: “Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: “Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.” A on im reče: “Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?” Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.” (Lk 2, 41-50.)

 

RAZMIŠLJANJE: Dok rastem u iskustvu Boga, Gospodin mi «objavljuje» moje prave želje, pomažući mi da ih shvatim i rasudim. One se nekada kose s onim što želi moja obitelj, kako na život gledaju moji bližnji i što mi savjetuju prijatelji. Ta korjenita promjena vodi k novom načinu osjećanja i vrednovanja stvarnosti, što je posljedica dubokog duhovnog iskustva i odluke da slijedim Isusa u Crkvi. Potpuna ljubav prema Kristu treba me voditi novom obliku povezanosti sa svojom obitelji i drugim osobama  na taj način da mogu uspostaviti stvarne veze ljubavi i prijateljstva. Te nove veze omogućit će mi i novu poslušnost i odricanje od svoje volje!

 

MOLITVA: Isuse Spasitelju, ako sam te ikad u životu izgubio iz vida i usprotivio se križu, ti mi oprosti i pridigni da te slijedim i slušam, u vijeke vjekova. Amen.

Slava Ocu…

 1. 4.POSTAJA: ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKUOSTAVITI RODITELJE, RODBINU I OBITELJ!

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Možda je i najteža postaja Križnog puta susret s Majkom. Mnoge upravo ti osjećaji priječe u odzivu i većem predanju. Molimo za hrabrost pozvanih, ali i za velikodušnost roditelja i podršku najbližih.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: “Majka njegova i braća htjedoše k njemu, ali mu ne mogoše prići zbog mnoštva naroda. Netko mu javi: «Majka ti i braća stoje vani, žele te vidjeti.» On im odgovori: «Majka moja i braća moja – to su oni koji slušaju riječ Božju i vrše je».” (Lk 8, 19-21.)

 

RAZMIŠLJANJE: Vršiti volju Očevu često znači i «prekid» s prijašnjim načinom života. Možda je potrebno ostvariti odvajanje od osoba i mjesta prošlog života, u ozračje veće tišine i sabranja. Radi se o korjenitom preusmjerenju cijele moje osobe u vjeri, koje dotiče dubine moje svijesti. Za redovnike uključuje i drukčiji način odnosa s vlastitom obitelji i prijateljima, a za sve stav nenavezanosti i slobode prema materijalnim i ljudskim dobrima. S druge strane to odvajanje nije osamljenost, jer se veze s drugima odsada održavaju u okrilju nadnaravne ljubavi u potpunoj posveti Božjoj volji i služenju drugome u Crkvi. Na tom putu susrećem Isusovu i svoju svetu Majku, koja i nas prati, zagovara i za nas moli.

 

MOLITVA: Isuse Kriste ublaži moj križ odvojenosti i samoće i podari mi svoju stostruku nagradu da te nasljedujem i služim, u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo Marijo…

 

 

 1. 5.POSTAJA: ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUS NOSITI KRIŽ – DOPUSTITI I TRAŽITI DUHOVNU POMOĆ!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: I samom Sinu Božjemu trebala je pomoć i on ju je dopustio. Dopustimo da i nam drugi pomognu, ali i tražimo osobito duhovnu pomoć za vlastiti duhovni rast.

           

SVETOPISAMSKI TEKST: “Jednoga je dana Eli ležao u svojoj sobi – oči su njegove počele slabiti te više nije mogao vidjeti – svijećnjak Božji još ne bijaše ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. I Jahve zovnu: “Samuele! Samuele!” A on odgovori: “Evo me!” I otrča k Eliju i reče: “Evo me! Ti si me zvao!” A Eli reče: “Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!” I on ode i leže. I Jahve opet zovnu: “Samuele! Samuele!” Samuel usta, ode k Eliju i reče: “Evo me! Ti si me zvao!” A Eli odgovori: “Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!” Samuel još nije poznavao Jahve i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Jahvina. I Jahve zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: “Evo me! Ti si me zvao!” Sada Eli razumje da je Jahve zvao dječaka. Zato reče Samuelu: “Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: ‘Govori, sluga tvoj sluša.'” I Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Jahve i stade i zovnu kao prije: “Samuele! Samuele!” A Samuel odgovori: “Govori, sluga tvoj sluša”.” (1 Sam 3, 2-10.)

 

RAZMIŠLJANJE: Čovjek pomaže Bogu nositi križ, jer tako Bog hoće. Čovjek čovjeku pomaže nositi križ, jer je to zakon ljubavi. Čini se, međutim, da mnogi ne poznaju taj zakon, pa me umjesto s pomoću, obasiplju kriticizmom, još me više gurajući u ponor. Takva negativna reagiranja naročito pogađaju mlade ljude, kojima je prijeko potrebna razborita diskretna ljubav. Nedostatak istinske ljubavi stvara u mladom čovjeku praznine koje ga prate čitav život. Često se u takvom stanju ne usudi tražiti pomoć, a ni drugome je nije sposoban dati. I duhovna osoba mora osjetiti pravu ljubav, Božansku, da bi iz nje proizašla prava poniznost i osjećaj ili dobro oko za bližnjega i čovjeka u potrebi.

MOLITVA: Isuse pošalji mi pomagače na putu moga duhovnoga poziva, a rasvijetli i mene da znam pomagati onima koji te služe i nasljeduju, da znam priskočiti u pravi trenutak i na pravom mjestu i biti krotka srca, sada i u vijeke vjekova. Amen.

Slava Ocu…

 1. 6.POSTAJA: VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC – ZAHVALNOST!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Dok gledamo ovu poniznu ženu kako Isusu otire lice doživljavamo i njegovu zahvalnost te dar koji joj daje: svoje izmučeno lice. Molimo da i duhovne osobe budu zahvalne, prvenstveno za dar zvanja, a i za sva druga Božja dobročinstva i ljudske znakove pažnje.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: “Kliči Bogu, zemljo sva, opjevaj slavu imena njegova, podaj mu hvalu dostojnu. Recite Bogu: “Kako su potresna djela tvoja! Zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju. Sva zemlja nek’ ti se klanja i nek’ ti pjeva, neka pjeva tvom imenu”!” (Ps 66, 1-4.)

 

RAZMIŠLJANJE: Samilosnom ljubavlju prema drugima otkrivam pravo patničko lice brata i sestre. Ona me osposobljava da nadiđem svoje sebične interese i granice uskog kruga svojih prijatelja, kako bih djelotvornom ljubavlju mogao zagrliti «čitav svijet», one koje mi Gospodin stavlja na životni put. Takva ljubav izvor je najveće radosti i oduševljenja u duši onoga koji je sve ostavio, da ljubi. Zbog nje dostojno je hvaliti i slaviti Gospodina svom snagom, umom i srcem svojim.

 

MOLITVA: Gospodine, zahvaljujem ti što si me pozvao i ujedno te molim da zablistaju tvoji darovi u meni, da te hvalim i slavim, u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš…

 

 

 1. 7.POSTAJA: ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM – SIROMAŠTVO!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: I Isus drugi put pada. I duhovne osobe često pogriješe. Posebno se danas to događa na području siromaštva. Molimo da Crkva kao zajednica i svaki pojedinac u njoj više živi po primjeru siromašnog Krista.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: “I gle, pristupi mu netko i reče: “Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?” A on mu reče: “Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.”  Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!” Kaže mu mladić: “Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?” Reče mu Isus: “Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.” Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.

            A Isus reče svojim učenicima: “Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.”  Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: “Tko se onda može spasiti?” A Isus upre u njih pogled pa im reče: “Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće”.” (Mt 19, 16-26.)

 

RAZMIŠLJANJE: Moj problem u služenju Bogu je moja slaba volja. Ne temelji život na onom što imaš, što znaš, što možeš. Oslobodi se navezanosti na imetak, užitak, naravne i duhovne darove. Živi za druge, shvati da je tvoja vrijednost samo u onome što je otišlo od tebe drugima. Idi za Isusom, uvijek ponovo započinji. – Bog me stalno oslobađa od ropstva dopuštajući mi gubitke i neuspjehe. On čini ono što ja ne mogu.

 

MOLITVA: Gospodine Isuse Kriste, možda je upravo siromaštvo moj drugi pad. Ne daj da me išta ovozemaljsko priječi da slijedim samo tebe, u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo Marijo…

 1. 8.POSTAJA: ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENEDUHOVNI POZIVSNAGA DRUGE TJEŠITI!

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: I u najvećim mukama Isus druge tješi, molimo da duhovni poziv bude posvećenim osobama izvor snage i ljubavi za bližnje.

SVETOPISAMSKI TEKST: „Jahve, spomeni me se i pohodi me i kazni progonitelje moje. Ne daj da propadnem zbog sporosti srdžbe tvoje! Spomeni se da tebe radi podnosim sramotu.) Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao: riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje. Jer sam se tvojim zvao imenom, o Jahve, Bože nad Vojskama. Nikad sjedio nisam u društvu veseljaka da se razveselim. Pod težinom ruke tvoje samotan živim, jer ti me jarošću prože. Zašto je bol moja bez prebola? Zašto je rana moja neiscjeljiva i nikako da zaraste? Ah! Hoćeš li meni biti kao potok nestalan, vodama nepouzdan? Zato ovako govori Jahve: “Ako se vratiš, pustit ću te da mi opet služiš; ako odvojiš dragocjeno od bezvrijedna, bit ćeš usta moja. Oni će se okrenuti k tebi, al’ ti se zato ne smiješ okrenuti k njima!  Učinit ću od tebe za ovaj narod zid od mjedi, neosvojiv. Borit će se protiv tebe, al’ te neće nadvladati, jer ja sam s tobom, da te spasim i izbavim” – riječ je Jahvina. “Izbavit ću te iz ruku zlikovaca i otkupiti te iz ruku silnika”.”

 

RAZMIŠLJANJE: Starozavjetni prorok vapi tjeskoban iz najdubljih dubina zla u kojem se našlo njegovo biće. Gospodin ga ne ostavlja samog. Nije mu otklonio križa, ali mu je dao utjehu i snagu, da može podnijeti nepodnosivo. Isus je uvijek prije mene u mojim mukama. Bliz mi je i upozorava na najveće zlo: grijeh koji je izvor svih patnja. On želi takvu samilost koja će mene i svijet mijenjati na bolje.

 

MOLITVA: Izmučeni Spasitelju, otvori mi oči i srce da se i u najtežim mukama znam okrenuti drugome, prepoznati onoga kome je još teže, te tako nasljedujem tebe i tvoj primjer, u vijeke vjekova. Amen.

Slava Ocu…

 

 

 1. 9.POSTAJA: ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM – ČISTOĆA!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: U velikim patnjama i mukama Isus i treći put pada. Tako i duhovne osobe zbog bližih grešnih prigoda, slabosti i napasti griješe protiv čistoće i celibata. Molimo za oproštenje i njihov popravak.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: „A Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: “Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?” To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: “Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.” I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini.

         Isus se uspravi i reče joj: “Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?” Ona reče: “Nitko, Gospodine.” Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti”.“ (Iv 8, 1-11.)

 

RAZMIŠLJANJE: Pismoznanci i farizeji osuđuju i otpisuju ženu, ali osuđuju i Isusa koji se ne zna distancirati od ovakvih kao što je ova žena. Isus je međutim ne otpisuje, nego uspostavlja s njom vezu, jer zna da svi pripadamo istoj skupini – grešnicima. Jer mi je Isus puno oprostio i ja ću ga puno ljubiti.

 

MOLITVA: Kriste Isuse, ako je ovaj zavjet moj treći pad, neka ne uzmanjka tvoje ljubavi i samilosti i prema meni, očisti me i oslobodi da služim samo tebi, u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš…

 

 1. 10. POSTAJA: ISUSA SVLAČE – NESEBIČNOST!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Isus je dao sve od sebe i sve sa sebe. Molimo da po njegovu primjeru i duhovne osobe bude nesebične te da odišu dobrotom i blagošću.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: „Tada Iliji dođe riječ Jahvina: “Ustani, idi u Sarfatu Sidonsku i ondje ostani. Evo, ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrani.” Ustade on i krenu u Sarfatu. Kada je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on joj se obrati i reče: “Donesi mi malo vode u vrču da pijem!” Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče joj: “Donesi mi i malo kruha u ruci!” Ona odgovori: “Živoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču. I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo.” Ali joj Ilija reče: “Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: ‘U ćupu neće brašna nestati ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Jahve ne pusti da kiša padne na zemlju.'”  Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin. Brašno se iz ćupa nije potrošilo i u vrču nije nestalo ulja, po riječi koju je Jahve rekao preko svoga sluge Ilije“.“ (1 Kr 17, 8-16.)

 

RAZMIŠLJANJE: Materijalno siromašni ljudi češće su slobodnijeg srca, nego veliki bogataši. Puni pouzdanja u Božju providnost i slobodni od svih sebičnih interesa: ekonomskih, osobnih, političkih, takvi u sebi sličnima mogu prepoznati i doživjeti Boga. Stoga im Isus kaže: «Vaše je kraljevstvo nebesko!»

 

MOLITVA: Gospodine, daj da shvatim da nesebičnost rađa uvijek većim plodovima te umnoži moje pouzdanje u tebe i ti mi budi sva naplata, u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo Marijo…

 

 

 1. 11.POSTAJA: ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ – POTUPNO PREDANJE I PRIHVAĆANJE POZIVA!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Pribijanje na križ znači potpuno prihvaćanje križa. Isus je s križem sjedinjen. Molimo da takvo bude i predanje i prihvaćanje poziva od strane onih kojima je on upućen.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: „Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: “Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim.” Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!” Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi ovce moje!” Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje!” “Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.”  A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom“!” (Iv 21, 15-19.)

RAZMIŠLJANJE: Znak zrelosti duhovnoga života je kada čovjek sluša Božji glas. Tada mu nije važno što i gdje radi. Važno mu je samim sobom slaviti Boga. Tada mu je i slava Božja na prvome mjestu i u svim stvarima ljubi Boga, koji je sve „dobro“ stvorio.

 

MOLITVA: Gospodine Isuse, daj da se i ja pribijem uz svoj poziv kao ti uz križ, te da ga nikad u svom životu ne odbacim, razapet jedino za tebe, jer se s tobom želim poistovjetiti, u vijeke vjekova. Amen.

Slava Ocu…

 

 

 1. 12. POSTAJA: ISUS UMIRE NA KRIŽU – PREDANJE I SLUŽENJE DRUGIMA!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Isuse bio si pribit na križ i na njemu si izdahnuo za naše spasenje. Neka po tome tvome potpunom predanju i naše predanje i služenje bude samo za druge, a da ne gledamo na sebe.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: „Mi jaki moramo podnositi slabosti slabih, a ne sami sebi ugađati. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, u njegovu korist, za dobro, jer ni Krist nije sam sebi ugađao, nego je trpio kako stoji pisano: «Pogrde onih koji te grde pale su na me».“ (Rim 15, 1-3.)

 

RAZMIŠLJANJE: Svojim umiranjem i prikazivanjem svojih patnji za one za koje trebam živjeti, raditi, trpjeti mogu više učiniti, nego svojim djelovanjem. To je božanski pogled na stvarnost. Veća ljubav pomogla bi mi da lakše, spremnije i velikodušnije podnosim životne križeve.

 

MOLITVA: Isuse Kriste, učini da moje umiranje bude davanje za druge, ugađanje bližnjemu i umiranje za prijatelje da budem kao ti, u vijeke vjekova. Amen.

Oče naš…

 

 

 1. 13. POSTAJA: ISUSA SKIDAJU S KRIŽA – ŠTO ME SVE ODVLAČI OD ISUSA?

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Gospodine, dok te skidaju s križa, gledam kako te od njega udaljuju i kako se duhovne osobe često udaljuju od svoga duhovnog križa. Neka i po ovoj postaju postanu svjesnije što ih sve odvlači ili prijeti odvući od tebe!

 

SVETOPISAMSKI TEKST: „Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava!) Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas! Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?  Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im k’o ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.“ (Rim 8, 33-39.)

 

RAZMIŠLJANJE: I mi se zajedno sa sv. Petrom pitamo: «A kome da idem, Gospodine!? Zar strastima, oholosti, ljubomori, proždrljivosti, svijetu iluzorne zabave, novcu, škrtosti, lijenosti ili pak konzumerizmu…? Ne! –Ti prividi prave stvarnosti ne mogu ispuniti neizmjernu glad moga srca: Ti jedini imaš „riječi života vječnoga!»

 

MOLITVA: Gospodine ti budi moja snaga kad me bilo što i bilo tko bude pokušao odvući ili udaljiti od tebe, pobijedi sve vanjske i unutarnje napasti da ti budem vjeran, u vijeke vjekova. Amen.

Zdravo Marijo…

 

 

 1. 14.POSTAJA: ISUSA POLAŽU U GROB – ISTRULO SJEME-SNAGA USTRAJNOSTI!

 

ZAZIV: Isuse, blaga i ponizna Srca! – Učini srce moje  po Srcu svome!

 

UVOD: Gospodine, legao si u zemlju, u novu grobnicu da bi se ostvarilo ono što si propovijedao o sjemenu. Neka po ovoj postaji i duhovne osobe shvate da moraju umrijeti sebi da bi živjele za tebe.

 

SVETOPISAMSKI TEKST: Ilija mu reče: “Elizeju! Ostani ipak ovdje jer me Jahve šalje do Jerihona.” Ali on odgovori: “Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!” I uđoše u Jerihon. Proročki sinovi koji su živjeli u Jerihonu priđoše Elizeju i rekoše mu: “Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?” On reče: “I ja to znam; tiho!” Ilija mu reče: “Ostani ipak ovdje jer me Jahve šalje do Jordana.” Ali on odgovori: “Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!” I tako pođoše obojica. I pedeset proročkih sinova pođe i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadržala na obali Jordana. Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari njime po vodi, a voda se razdijeli na dvije strane. I obojica prijeđoše po suhu. A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: “Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe!” A Elizej odgovori: “Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!” Ilija odgovori: “Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.” I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Elizej je gledao i vikao: “Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!” I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana. Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: “Gdje je Jahve, Bog Ilijin?” I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane i Elizej prijeđe. (2 Kr 2, 4-15.)

 

RAZMIŠLJANJE: Tek kad padnem u zemlju kao zrno, kad me pokrije vrijeme zaborava, kad napada na me snijeg hladnoće i prezira, tek tada će doći vrijeme da donesem prave plodove. Svojom strpljivošću, izdržljivošću i ustrajnošću do kraja spasit ću svoju dušu i uči u Očev vječni zagrljaj.

 

MOLITVA: Isuse Spasitelju, koji me otkupljuješ po svojoj smrti, podari i meni tu milost da moj život bude umiranje u nadi uskrsnuća te da ustrajem u svojem pozivu,  u vijeke, vjekova. Amen.

Slava Ocu…

 

 

ZAVRŠNA MOLITVA:

            Gospodine Isuse Kriste, Spasitelju moj! Promatrao sam tebe na tvome križnom putu i razmišljao što sve moram proći u duhovnom pozivu da bi bio tvoj vjerodostojan sljedbenik, da bi se moj duhovni poziv ostvarivao u punini i da bi svjedočio za tvoju Radosnu vijest. Primi moj odziv, moje padove, moju ustrajnost i predanje da se ostvari ono što ti želiš i da te jednom pred tvojim Božanskim Veličanstvom hvalim i slavim u vijeke vjekova. Amen.