p. Stipo Balatinac

 Rođen je 5. lipnja 1966.g. u mjestu Gajić u Baranji. U isusovački novicijat ulazi 1986.g., po završetku kojeg, studira na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove, te specijalizira dogmatsku teologiju u Rimu. Zaređen je za svećenika 19. travnja 1998.g. Dosada je obnašao dužnosti odgojitelj sjemeništaraca na Šalati, odgojitelja u Kolegiju D.I. na Jordanovcu, vršio je razne službe u Osijeku, bio poglavar na Fratrovcu, a od 2006.g. je odgojitelj novaka u Splitu i  superior splitske Rezidencije. Urednik je emisije Semper Magis na Radio Mariji.

 
p. Radojko Karaman:

 Rođen je 6. lipnja 1931. godine. U novicijat, koji se tada nalazio na Fratrovcu ulazi 1947.g. Završio je filozofiju i teologiju, a 1972.g. diplomirao je i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaređen je 1960.g. u Palmotićevoj. Dosada je obnašao dužnosti pomoćnika ekonoma u Dječačkom sjemeništu na Šalati, prefekta prvoškolcima u istom sjemeništu, u bivšem režimu predavao je povijest i osnove marksizma, bio je generalni prefekt, vršio službu ministra skolastika na Jordanovcu, te rektora u sjemeništu ¨Augustin Bea¨ na Fratrovcu. Od 1975. do 1981. godine obnaša službu provincijala, vodi posao izgradnje kompleksa koji se sastoji od crkve s pastoralnim centrom,zgrade  Hrvatske pokrajine D.I. Bio je ravnatelj isusovačke knjižnice na Jordanovcu, te socij magistra novaka u Splitu od 2006. godine.

 
p. Pero Anđelko Marković

 Rođen je 26. rujna 1961.g. u mjestu Donja Borovica u Bosni. U novicijat ulazi 11. rujna 1984.g. Filozofiju i teologiju završio je na Jordanovcu.  Zaređen je 25. lipnja 1995.g. u  Zagrebu. Od 1995. do 1999. bio je ministar i subekonom na Fratrovcu, te se bavio socijalnim apostolatom  u Kapi dobrote. 2000. godine bio je minister i subekonom na Jordanovcu, a od  2000. do 2005. godine upravitelj na otoku Gospe od Milosti u Crnoj gori i župnik u župama Bogošić i Krašići. Od 2005. do 2009. bio je minister u Dubrovniku, od 2009. do 2010. duhovnik na Hrvatskom povijesnom institutu u Beču, a od 2010g. minister je u Rezidenciji Split.  

 

 

p. Franjo Pšeničnjak

Rođen je 19. listopada 1938. godine. U novicijat ulazi 1955.g. Završio je filozofiju i teologiju u Zagrebu na Jordanovcu, a specijalizirao i doktorirao teologiju u Rimu. Zaređen je 1967.g. u Zagrebu.Predavao je na Bogosloviji u Sarajevu i na Filizofsko-teološkom institut D.I. u Zagrebu. Obnašao je dužnosti poglavara kolegija D.I. na Jordanovcu i sjemeništa na Fratrovcu, bio je magistar novaka u Splitu, a nakon toga od 1993. do 1999.g. provincijal. Radio je kao urednik Glasnika srca Isusova i srca Marijina i urednik Izdanja D.I. Na službu u Split došao je 2012. Iz Opatije, gdje je boravio tri godine, od kojih je jednu bio duhovnik na bogosloviji u Rijeci.

 

 
p. Vladimir Vasilj

 Rođen je 2. svibnja 1929.g. u Mostaru. Kao maturant nevin je završio u zatvoru od strane UDBE, te je osuđen na dvije godine i tri mjeseca zatočeništva. Poslije odslužene kazne je upisao Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, nakon završetka kojeg ulazi u novicijat Družbe Isusove, u kojoj ostvaruje svoje svećeničko i redovničko zvanje. Djelovao je na župama u Sarajevu i u Baru, u Crnoj Gori gdje je proveo 14 godina. Sada pastoralno djeluje u rezidenciji u Splitu, posebno kao ispovjednik i voditelj Duhovnih vježbi.