Tko smo

p. Hrvoje Mravak

 

p. Radojko Karaman

karaman

Rođen je 6. lipnja 1931. godine. U novicijat, koji se tada nalazio na Fratrovcu ulazi 1947. g. Završio je filozofiju i teologiju, a 1972. g. diplomirao je i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaređen je 1960. g. u Palmotićevoj. Dosada je obnašao dužnosti pomoćnika ekonoma u Dječačkom sjemeništu na Šalati, prefekta prvoškolcima u istom sjemeništu, u bivšem režimu predavao je povijest i osnove marksizma, bio je generalni prefekt, vršio službu ministra skolastika na Jordanovcu, te rektora u sjemeništu ¨Augustin Bea¨ na Fratrovcu. Od 1975. do 1981. godine obnaša službu provincijala, vodi posao izgradnje kompleksa koji se sastoji od crkve s pastoralnim centrom, zgrade Hrvatske pokrajine D.I. Bio je ravnatelj isusovačke knjižnice na Jordanovcu. Sada obnaša funkciju socij magistra novaka u Splitu od 2006. godine.

brat Ivan Pavin

pavin

Rođen je 22. lipnja 1940. u Podravskoj Moslavini. U novicijat je ušao 23.09.1955., nakon što je kroz molitvu spoznao kako ga Bog zove da ostvari duhovni poziv kao brat pomoćnik u Družbi Isusovoj. Prve zavjete položio je 24.09.1957., a posljednje 15.08.1973. Bio je na službi u našim kućama na Fratrovcu, u Opatiji te u bazilici Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Od 1978. do 2014. bio je na službi u Generalnoj kući Družbe Isusove u Rimu. Za vrijeme boravka u Rimu brat Ivan je završio tečaj daktilografije te je nekoliko godina radio kao pomoćnik generalnog asistenta. Brat Ivan se isusovačkoj zajednici u Splitu pridružio u jesen 2014. i sakristan je u crkvi Presvetog Srca Isusova na Manuškoj poljani.

p. Ante Tustonjić

P. Tustonjić se rodio 7. prosinca 1969. godine u Vukovaru. U Družbu Isusovu je stupio 1989. godine. Studij filozofije završio je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu te studij teologije na Teološkom studiju Filozofsko-teološkog Instituta Družbe Isusove u Zagrebu – afiliranom PUG u Rimu. Za svećenika je zaređen 1999. godine. Radio je kao suradnik na Hrvatskom programu Radio Vatikana u Rimu. U sklopu Jesuit Refugee Service (JRS) vodio je brigu za izbjeglice u Bosni i Hercegovini. Bio je kapelan u župi sv. Ignacija u Sarajevu te odgojitelj bogoslova u Kolegiju na Jordanovcu. Na PUG u Rimu je pohađao poslijediplomski studij iz biblijske teologije te na ZŠEM u Zagrebu poslijediplomski studij iz menedžmenta. Od 2006.-2011. godine obavljao je službu ekonoma Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Od 2011. do 2017. godine vršio je funkciju provincijala HPDI. Trenutno vrši službu ekonoma i ministra u Splitu.

 

p. Ivan Cindori

Uskoro…

p. Marijan Bešlić

Uskoro…

p. Nikola Stanković

Uskoro…