Prvi (vječni) zavjeti naših novaka Tomislava Baruna i Ivana Grahovca

Naši novaci Tomislav Barun i Ivan Grahovac su nakon dvije godine novačke formacije položili svoje prve i vječne redovničke zavjete siromaštva, poslušnosti i čistoće u Družbi Isusovoj. Svoju formaciju nastavljaju na studiju filozofije u Zagrebu, gdje će biti članovi isusovačke skolastičke zajednice na Fratrovcu. Studirat će na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove. Želimo im svu sreću i blagoslov u novoj misiji!