KLANJANJE PRED PRESVETIM NA TEMU BLAŽENSTVA

Nakon izlaganja Presvetog i 3 minute šutnje čita se tekst iz Evanđelja po Mateju (Mt 5, 1-12a):
U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
„Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!“

Nakon 3 minute šutnje čita se tekst:
Isuse, slušali smo tvoj Govor na gori, proglas kraljevstva nebeskog. Kako li je se naša stvarnost čini daleka od tog kraljevstva! Kako li je ovaj manifest kršćanstva daleko od naše kršćanske prakse! Tvoja logika, Gospodine, je suprotna logici svijeta. Kreposti o kojima govoriš nisu na cijeni u svijetu. Jesam li ja spreman živjeti po njima? Jesam li spreman biti odbačen poradi tebe? Biti prorok koji je odbačen u svom zavičaju? Usuđujem li se biti savršen kao što je savršen Otac naš nebeski? (Mt 5,48) Krenuo sam na put svećeništva, a koja korist od svećenika koji ne bi bio spreman do kraja slijediti tvoju riječ. Pomozi mi da te slijedim Isuse.

Nakon 3 minute šutnje čita se tekst:
Gospodine, rekao si „Blago siromasima duhom“. Tu misliš na siromašne, potlačene, ponižene ljude, koji ne traže utjehu u materijalnim bogatstvima, već očekuju utjehu u Bogu kako ovdje na zemlji, tako i na nebu. Ti cijeniš duhovna bogatstva, a ne držiš mnogo do materijalnih. Kako je jaku vjeru potrebno imati da bi se smisao pronašao ne u nečemu što nam je izravno pred očima već u duhovnome. Podari nam tu vjeru Isuse.

Nakon 3 minute šutnje čita se tekst:
Rekao si Isuse „Blago ožalošćenima, oni će se utješiti“. I zaista, iz naših si života odagnao svaki uzrok žalosti. Učio si i posvjedočio da smrt i ništavilo nemaju posljednju riječ nad nama. Svaka žalost stoga se može pretvoriti u radost. Potrebno je samo živjeti s tobom Isuse. Hvala ti što si nas obdario milošću vjere da ovaj život možemo doista živjeti u potpunosti, bez da smo smeteni prolaznim stvarnostima koje unose žalosti u srce.

Nakon 3 minute šutnje čita se tekst:
Isuse, ti govoriš „Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju“. Biti krotak znači biti ponizan, ne smatrati se prevažnim, ne imati uzvišeno mišljenje o vlastitim sposobnostima. Oni će baštiniti nebesku domovinu u kojoj im nitko više neće moći uskratiti ono što im pripada, ono što su zaslužili nasljedujući tebe, svoga Gospodina. Ti si rekao „Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim“ (Mt 11,29). Daj nam Gospodine učiti se od tebe.

Nakon 3 minute šutnje čita se tekst:
Uzvikuješ dalje Isuse „Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi“. To su oni koji svim svojim srcem, cjelinom svoga bića žeđaju za tobom. Oni sve svoje snage polažu u ostvarenje tvoga kraljevstva, svjesni ujedno da na zemlji nikada neće do kraja postići svoj cilj. No, to ih ne zabrinjava, jer znaju da su pozvani izgrađivati ovaj svijet kao pripravu za onaj. Nasuprot tome, mnogi su pisci tumačeći tvoja blaženstva rekli da se tu radi o neostvarivom moralu. I nas ponekad pogrdno nazivaju idealistima. Daj nam Isuse snage da pronosimo tvoje ideale.

Nakon 3 minute šutnje čita se tekst:
Gospodine, blaženima proglašavaš milosrdne, mirotvorce i one čista srca. Jasno nam je Isuse kako se samo uz tebe isplati biti takav. Osobe s tim krepostima ne mogu očekivati velike nagrade i priznanja u svijetu. Dapače, češće će biti progonjeni zbog pravednosti. No, ti Gospodine takvima obećavaš kraljevstvo nebesko. To je smisao života onima koji su pred navalama teških kušnji spremni odreći se samih sebe i posvjedočiti za tebe Gospodine. Molimo te, učini nas takvim kršćanima.